สีวูดเทค ร่วมกับ ชมรมกลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสร้างสังคม จัดกิจกรรม CSR
DATE : 20 Mar 2023
สีวูดเทค ร่วมกับ ชมรมกลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมสร้างสังคม จัดกิจกรรม CSR “บูรณะโรงเรียนเพื่อน้อง” สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษา และพัฒนาสังคมให้สร้างสรรค์ยั่งยืน
ทาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องเล่น สนามกีฬา อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความประทับใจ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง