สีวูดเทค x สีฮีโร่ ร่วมบริจาคสีให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า จ. เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับเด็กๆในชุมชน เพื่อความสวยงามและพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ มากขึ้น
DATE : 08 Nov 2022
สีวูดเทค x สีฮีโร่ ร่วมบริจาคสีให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า จ. เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับเด็กๆในชุมชน เพื่อความสวยงามและพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ มากขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง