ทาสีแล้วทำไม สีโป่งพองที่ผนัง
DATE : 30 May 2023
ทาสีแล้วทำไม สีโป่งพองที่ผนังสาเหตุ   เกิดจากพื้นผิวมีความชื้นสูง อาจมีน้ำรั่วซึมหรือผนังปูน แตกร้าวบริเวณที่สีโป่งพอง หรือเป็นพื้นผิวที่มีความชื้นสูง ตลอดเวลา เช่น ตามบริเวณชายล่างของอาคาร จึงทำให้ ความชื้นดันสีโป่งพอง
วิธีแก้ไข  ขูดลอกฟิล์มสีที่โป่งพอง และยึดเกาะไม่ดีออก ทำการโป้ว ซ่อมรอยแตกร้าว ใช้รองพื้น WP-1101 รองพื้นปูนสด  ที่เหมาะกับลักษณะหน้างาน ที่มีความชื้นสูง 1 เที่ยว บนสีเก่า แล้วทาสีทับหน้าทับอีก 2 เที่ยว แต่ถ้าเรา
              เจอต้นตอที่น้ำรั่ว เช่นรั่วจากรางน้ำฝนทำให้ผนังส่วนนี้ชื้นตลอด เราก็ความแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คืออุดรอยรั่ว ที่รางน้ำฝนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง