ทาสีแล้วทำไม บริเวณขอบล่างจากพื้นดินเกิดสีด่าง
DATE : 30 May 2023
ทาสีแล้วทำไม บริเวณขอบล่างจากพื้นดินเกิดสีด่างคำถาม  ทาสีแล้วทำไม บริเวณขอบล่างจากพื้นดินเกิดสีด่าง

สาเหตุ 1. ทาสีระหว่างที่ปูนยังไม่แห้งสนิท  บวกกับผนังมีรอยแตกร้าว จำนวนมากทำให้ความชื้นที่ดันออกมาทำให้สีด่าง
วิธีแก้ไข แนะนำให้ทำการโป้วซ่อมรอยแตกร้าว ใช้รองพื้น WP-1101 รองพื้นปูนสด ที่เหมาะกับลักษณะ หน้างาน ที่มีความชื้นสูง 1 เที่ยว บนสีเก่า แล้วทาสีทับหน้าทับ อีก 2  เที่ยว

สาเหตุ  2.  มีความชื้นจากพื้นดินดันขึ้นมา บวกกับผนังมีรอย แตกร้าว จำนวนมากทำให้ความชื้นที่ดันออกมาทำให้สีด่าง
วิธีแก้ไข แนะนำให้ทำการโป้วซ่อมรอยแตกร้าว ใช้รองพื้น WP-1101 รองพื้นปูนสด ที่เหมาะกับลักษณะหน้างาน ที่มีความชื้นสูง 1 เที่ยว บนสีเก่า แล้วทาสีทับหน้าทับอีก 2 เที่ยว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง