ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วเป็นรอยง่าย
DATE : 30 May 2023
ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วเป็นรอยง่ายสาเหตุ   1.ผสมทินเนอร์มากเกินไปทำให้เนื้อฟิล์มยูรีเทนบาง
วิธีแก้ไข   ให้ขัดลูบหน้าผิวด้านบนที่เป็นรอย แล้วค่อยทาสีทับหน้า ใหม่ โดยผสมทินเนอร์ประมาณ 10%

สาเหตุ   2.ใช้วิธีพ่นแต่พ่นบางเกินไป
วิธีแก้ไข     ต้องพ่นเพิ่มเที่ยวให้หนากว่าเดิม เช่นถ้าทาอาจจะ 3 เที่ยว
                   แต่พ่นอาจจะพ่น 4-5 เที่ยว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง