ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วหลุดลอกเป็นแผ่น
DATE : 30 May 2023
ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วหลุดลอกเป็นแผ่นสาเหตุ   1. ขัดพื้นผิวก่อนทาทับไม่ดีหรือไม่ได้ขัดพื้นผิวก่อนทาทับ
วิธีแก้ไข  ขัดชั้นฟิล์มสีที่หลุดร่อนออกให้หมด จากนั้นใช้เครื่องขัด กระดาษทรายขัดให้ทั่วสังเกตุว่าจะขึ้นฝ่าขาว แล้วทาทับ หน้าใหม่อีกครั้ง

สาเหตุ   2. รองพื้น ผิดวิธี เช่น  ตีแป้ง  เพื่อย้อมเสี้ยนไม้ และให้เสี้ยน ไม้เต็มเร็ว หรือ ใช้ตัวรองพื้นอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่รองพื้นสำหรับโพลียูรีเทน
วิธีแก้ไข  ขัดทิ้งจนถึงเนื้อไม้ เข้าขั้นตอนการทาเคมเกลซ ตามปกติ คือ รองพื้น 9934 ทา 1 เที่ยว และทาทับหน้าอีกอย่างน้อย 3 เที่ยว ขัดลูบหน้าผิวทุกครั้งที่ทาทับให้ทั่วสังเกตุว่าจะขึ้นฝ่าขาว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง