ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วยนเป็นหนังคางคก
DATE : 30 May 2023
ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วยนเป็นหนังคางคกสาเหตุ    1. ทาทับพื้นผิวที่มีน้ำมันชนิดอื่น ฝั่งอยู่ในเนื้อไม้เช่น น้ำยาลอกสี หรือกรดต่างๆ
วิธีแก้ไข  ขัดลูบหน้าผิวที่พองออกให้หมด แล้วล้างน้ำให้สะอาด ใช้แปรงขัดน้ำมันที่ฝั่งในไม้ออกให้หมด ทิ้งให้แห้ง 2 วัน เพื่อให้ไม้คลายความชื้น แล้วทาใหม่ตามระบบนั้นๆ
              
สาเหตุ    2. ทาทับสีย้อมไม้หรือสีอื่นๆที่ยังไม่แห้งสนิท ทำให้น้ำยา ไปทำปฎิกิริยากับสีเดิม
วิธีแก้ไข  เสียหายเล็กน้อย ทิ้งให้สีที่พองแห้งสนิท แล้วขัดส่วนที่พองด้านบน จากนั้นให้ทาสีทับหน้าใหม่ 1 เที่ยว ถ้าเสียหายมากทั่วทั้งพื้นผิว ให้ขัดเปิดหน้าไม้ใหม่ แล้วทาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง