บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคือกำไรสู่สั่งคม ด้วยการส่งมอบสีฮีโร่ มาช่วยเติมสีสันให้กับ โรงเรียน บ้านเนินทราย ชะอำ เพชรบุรี
DATE : 10 Aug 2022
บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคือกำไรสู่สั่งคม ด้วยการส่งมอบสีฮีโร่ มาช่วยเติมสีสันให้กับ โรงเรียน บ้านเนินทราย ชะอำ เพชรบุรี 
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง