ทาสีแล้วสีโปร่งพองเป็นลูกโป่ง
DATE : 30 May 2023
ทาสีแล้วสีโปร่งพองเป็นลูกโป่งสาเหตุ    ก่อนที่จะทาสีมีฝนตก หรือไม้มีความชื้นสูง เมื่อทาสีแล้ว ไม้เจอกับอากาศร้อน ทำให้ความชื้นดันสีโปร่งพอง
วิธีแก้ไข  ถ้ามีฝนตกหรือไม้มีความชื้นทิ้งให้ไม้คลายความชื้นก่อน 2-3 วันแล้วค่อยลงสี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง