พรีมิสสามารถเอาไปทาไม้เพื่อกันปลวกได้หรือไม่
DATE : 30 May 2023
พรีมิสสามารถเอาไปทาไม้เพื่อกันปลวกได้หรือไม่คำถาม สามารถเอาไปทาไม้เพื่อกันปลวกได้หรือไม่
ตอบ   ไม่ได้ ทาบนไม้เพราะน้ำยาจะเสื่อมสภาพ  ให้ราด น้ำยาลงดินจะดีที่สุดเพราะตัวน้ำยาจะเกาะกันในดินได้ดี อยู่ได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง