ทาสีแล้วสีเป็นจ้ำๆไม่สม่ำเสมอ
DATE : 30 May 2023
ทาสีแล้วสีเป็นจ้ำๆไม่สม่ำเสมอสาเหตุ ไม่ได้ทาสีรองพื้นของไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทนั้นๆ
วิธีแก้ไข   ถ้าสีต่างกันไม่มากอาจใช้วิธีการทาเพิ่มเที่ยวอีก 1-2 แต่ถ้าสีต่างกันมากและอาจใช้เป็นสีทึบแสงมาทาทับเพื่อสร้างความกลมกลืน
 
**แนะนำให้ใช้สีรองพื้นตามระบบ**
   ถ้าเป็นงานผนังให้ใช้รองพื้น FP-301  ถ้าเป็นงานพื้นให้ใช้รองพื้น FP-501 กับ CP-500
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง