ปัญหาสีทาอาคาร
DATE : 31 Mar 2020
ปัญหาสีผนังบ้านโป่งพอง หลุดล่อน เกิดจากพื้นผิวมีความชื้นสูง อาจมาจากมีน้ำรั่วซึมบริเวณนั้นหรือ ผนังปูนมีการแตกร้าวความชื้นเข้าได้ ทำให้พื้นผิวบริเวณนั้นมีความชื้นสูงตลอดเวลา โดยความชื้นจะไปดันสีให้เกิดการโป่งพอง ส่วนใหญ่มักเกิดบริเวนผนังด้านล่างของอาคารที่ติดกับพื้นดินวิธีแก้ไข
     1. ขูดฟิล์มสีเก่าที่โป่งพอง และยึดเกาะไม่ดีออก
     2. ทำความสุะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงสีเก่าที่เสื่อมสภาพ
     3. ถ้าผนังมีรอยแตกร้าวของปูน ให้อุดโป้วให้ดีก่อนการทาสี เพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าและเกิดซ้ำอีก
     4. ควรใช้รองพื้นที่มีคุณสมบัติ ช่วยปกป้องกันความชื้นได้ดี เช่น สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ ที่สามารถป้องกันความชื่นได้ถึง 40%
     5. จากนั้นทาสีทับหน้าอีก 2 เที่ยว เท่านี้ก็หมดปัญหาสีผนังโป่งพองลอกล่อนแล้วครับ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง