องค์ประกอบสี
DATE : 21 Jan 2019 

วงจรสี

สีขึ้นที่ 1 
Primary ประกอบด้วยสี แดง เหลือง และสีน้ำเงิน ซึ่งเมื่อนำแม่สีทั้ง 3 มาผสมกันในอัตราส่วนต่าง ๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย ซึ่งประโยชน์ จากการที่เรานำสีมาผสมกันทำให้เรา สามารถสีต่าง ๆ มา ใช้ได้ตามพอใจ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่งดงาม ตามความพอใจขอผู้สร้าง สีที่เกิดจากการนำเอาแม่สีมาผสมกัน เกิดสีใหม่เมื่อนำมาจัดการเรียงอย่างเป็นระบบ รวมเรียกว่าวงจรสี

สีขั้นที่ 2
เกิดจากการนำเอาสีขั้นที่ 1 มาผสมในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ประกอบด้วยสีเขียว ส้ม ม่วง

สีขั้นที่ 3
เกิดจากการนำเอาสีขั้นที่ 2 ผสมกับสีขั้นต้นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้สีแตกต่างออกไป ได้แก่ สีเหลืองแกมเขียว น้ำเงินแกมม่วง แดงแกมม่วง แดงแกมส้ม สีเหลืองแกมส้ม และสีน้ำเงินแกมเขียวระบบสี

     ระบบสีแบบ CMYK (CYAN,MAGENT,YELLOW,KEY) ระบบสีแบบ CMYK เป็นระบบที่นิยมใช้กันในเรื่องของการพิมพ์ การนำหมึกสีทั้ง 4 สีในระบบ CMYK มาผสมกัน จะทำให้เกิดสีได้หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการพิมพ์ภาพต่าง ๆ ภ้าคุฯลองสังเกตดี ๆ หรือลองใช้แว่นขยายส่งไปที่ภาพที่พิมพ์ด้วยระบบ CMYK จะเห็นเม็ดสีเล็ก ๆ ทั้ง 4 อยู๋เต็มไปหมด ในส่วนของการใช้งานนั้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าระบบ CMYK จะใช้สำหรับงานที่ออกแบบมาเพื่อ Print out เช่นงานโปสเตอร์ และงานพิมพ์ต่าง ๆ

     ระบบสีแบบ RGB คือ สีที่แสดงในระบบ นั้นอธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ คือ สีที่ใช้บนจอ ของคอมพิวเตอร์นั้นเอง โดยหลักการของระบบสี คือ แดงสีแดง เขียว และฟ้า ทำการผสมกันในอัตราส่วนที่แตกต่างจนเกิดเป็นสีต่าง ๆ ให้เรามองเห็นส่วนในด้านของการใช้งานนั้น ระบบสีแบบ RGB เราจะใช้สำหรับภาพการฟฟิกที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผลในรูปแบบจอมอริเตอร์ เช่นภาพตาม website ต่าง ๆ ฯลฯ


หลักการเลือกสี

1.Monochromatic คือการใช้สีเดียว เพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยระดับความมืด สหว่าของสี (โมโนโทน)

2.Triads คือการใช้สีตามสีที่อยู่ตัดกันใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความแตกต่างของสี อย่างชัดเจน ลดระดับของความเข้นได้

3.Analogous การใช้สีตรงข้ามกัน สามารถช่วยเน้นความโดดเด่นได้ดี การใช้สีดำ หรือเทา เพื่อลดความรุนแรงของสี นอกจากนั้นการใช้สี 2 สีที่แตกต่างกันมาก จะทำให้มีความสำคัญเท่ากันดังนั้นจึงควรลดความเข้มของสีหนึ่งลง

4.Split - Complements การใช้สีผสม เป็นผสมผสานระหว่างสีโทนร้อนและเย็น โดยเริ่มจากการเลือกสีใดสีหนึ่งมาจับคู่กับอีก 2 สีในโทนสีตรงข้ามกัน
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง