วิธีการจัดเก็บสีอย่างถูกต้อง
DATE : 21 Jan 2019

วันนี้เรามาดูขั้นตอนในการจัดเก็บสีกัน โดยทางแอดมินนำมาให้ความรู้กัน 3 ขั้นตอนดังนี้

 

1. ควรจัดเก็บสีไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า ซึ่งอาจทำให้สีเสียได้ หากคุณยังทาสีไม่เสร็จและต้องการจัดเก็บกระป๋องสีที่มีสีเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น ให้เปิดฝากระป๋องและใช้ฟิล์มยืดห่ออาหารมาคลุมไว้ที่ด้านบนแล้วปิดฝาทับอีกครั้ง ติดชื่อผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อสีหรือรหัสสี และวันที่ใช้งานล่าสุดไว้ที่ฝากระป๋อง

 

 

2. หากมีสีเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งกระป๋อง ควรเทสีที่เหลือลงในภาชนะบรรจุที่เล็กลงและมีฝาปิดแน่น เช่น ขวดแยมที่ล้างทำความสะอาดดีแล้ว จากนั้นอย่าลืมติดรายละเอียดไว้บนฝากระป๋องเช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ด้านบน

 

   

 

 

3.ควรจัดเก็บสีไว้ในระดับอุณหภูมิที่คงที่ อย่าให้ถูกแสงแดดและไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัด หากจัดเก็บไว้ในโรงรถหรือสถานที่ที่มีหลังคาก็จะยิ่งดี หรือเก็บไว้ในตู้เก็บของภายในบ้านซึ่งไม่ถูกแดดส่องก็ได้หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับอุณหภูมิภายนอกบ้าน

 

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง