Date : 21 Jan 2019
แบ่งตามพื้นผิวของวัสดุที่จะทาสี
Date : 21 Jan 2019
ระบบสีแบบ CMYK (CYAN,MAGENT,YELLOW,KEY) ระบบสีแบบ CMYK เป็นระบบที่นิยมใช้กันในเรื่องของการพิมพ์
Date : 21 Jan 2019
วันนี้เรามาดูขั้นตอนในการจัดเก็บสีกัน