โพลียูรีเทน-2ส่วน_วูดเทค_Polyurethane_WOODTECT.
น้ำยาลอกสี_วูดเทค_PaintRemover_WOODTECT..
สีไฟเบอร์ซีเมนต์_วูดเทค_Fibercement_WOODTECT..
น้ำยากำจัดปลวก_พรีมิส_Termiticide_Premise.
สีฮีโร่ชิลด์_ฮีโร่_Shield_HERO.
สีย้อมไม้วูดเสตน(น้ำมัน)_ฮีโร่_Woodstain_HERO.
สีอัลตร้าชิลด์_วูดเทค_UltraShield_WOODTECT.
สีแม็กซ์_วูดเทค_Max_WOODTECT.
สีน้ำมันและสีน้ำ_ฮีโร่_Enamel_Acrylic_HERO.